Źródło światła

Moc [WAT]

0

Ilość

Ilość lat świecenia (1,2,3 itd.)

Dobowa ilość godzin świecenia

Cena 1 kWh

Podsumowanie

Ilość godzin świecenia w ciągu 0 miesięcy

Została przekroczona maksymalna żywotność0 h


0 h

Zużycie energii kWh

0 kWh

0 kWh

Całkowity koszt energii elektrycznej

0zl

0 zl

Oszczędzisz po

0 miesiącach

0 zl


Wyniki obliczeń mają jedynie przybliżony charakter i mogą różnić się od realnych wskazań, gdyż opierają się na założeniu typowych parametrów źródeł światła oraz warunków zewnętrznych.